[ ZARZĄD ODDZIAŁU ]         [ KOMISJA REWIZYJNA ]         [ RADA NAUKOWA ]ZARZĄD ODDZIAŁU  

dr inż. Jerzy Małkowski

prezes Zarządu
dr Stefan Gołębiewski wiceprezes Zarządu ds. finansów
mgr Edward Purchla wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych
mgr Michał Leszko sekretarz Zarządu, członek Prezydium Zarządu
mgr Maria Jankowska członek Prezydium Zarządu
prof. dr hab. Jacek Brdulak członek Zarządu
dr Kazimierz Golinowski członek Zarządu
inż. Dariusz Gromadka członek Zarządu
mgr Sabina Klimek członek Zarządu
mgr inż. Tadeusz Kucharuk członek Zarządu
mgr Jan Matłachowski członek Zarządu
prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek członek Zarządu
 
KOMISJA REWIZYJNA  
mgr Maria Fuchs przewodnicząca Komisji
dr Janina Mospinek członek Komisji
mgr inż. Regina Ślęzak członek Komisji
 
RADA NAUKOWA  
dr Henryk Bąk
prof. dr hab. Jacek Brdulak
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
dr Stanisław Jezierski
dr Zygmunt Królak
prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda
dr inż. Jerzy Małkowski
mgr Katarzyna Marczyńska
mgr Józef Marzec
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Ziemacka
prof. dr hab. Tadeusz Mrzygłód
dr Andrzej Muszyński
prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek
prof. dr hab. Wiesław Szczęsny
prof. zw. dr hab. Jan Śliwa
dr Jan Tober
prof. zw. dr hab. Franciszek Tomczak
dr Stanisław Wesołowski
prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak
dr Tatiana Wyszomirska-Jovanović